Previous Entry Share Next Entry
Липецкие единороссы приглашают активных председателей и членов Советов многоквартирных домов на бесп
er_lipetsk
http://lipetsk.er.ru/news/2017/3/14/lipeckie-edinorossy-priglashayut-aktivnyh-predsedatelej-i-chlenov-sovetov-mnogokvartirnyh-domov-na-besplatnoe-obuchenie/

?

Log in